O kancelarii

Jesteśmy kancelaria prawną dostarczającą usługi prane dla rynku e-commerce. Pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych, przygotujemy regulamin dla serwisu lub sklepu.

Dane kontaktowe
71 719 59 08 lub 504 798 106 biuro@regreg.pl ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
Sprawdź co u nas słychać

Komu potrzebny jest regulamin serwisu?

Komu potrzebny jest regulamin serwisu?

Czy każda osoba świadcząca usługi za pośrednictwem internetu powinna opublikować regulamin serwisu (regulamin portalu, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawa ta nakłada na usługodawcę obowiązek określenia regulaminu serwisu (portalu) i nieodpłatnego udostępnienia go usługobiorcy. Dodatkowo – na żądanie usługobiorcy – usługodawca jest zobowiązany udostępnić mu regulamin serwisu w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści regulaminu.

Kto nie musi posiadać regulaminu serwisu internetowego?

Wczytując się w powołaną powyżej ustawę trzeba zauważyć, że nie wszyscy świadczący usługi za pośrednictwem serwisu internetowego powinni posiadać regulamin. Ustawa ta wskazuje bowiem, że regulamin powinni określić usługodawcy, a tymi w rozumieniu ustawy mogą być osoby, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczą usługi drogą elektroniczną.

Zwolnione zatem z określania regulaminu serwisu (portalu) są osoby, które nie świadczą za pośrednictwem internetu usług w zakresie prowadzonej przez nich działalności zawodowej lub zarobkowej. Tym samym zwolnione będą z tego obowiązku osoby świadczące nieodpłatnie usługi, choćby z zamiłowania, z pasji, czy w ramach hobby.

Działasz w e-commerce? Powinieneś posiadać regulamin serwisu

Powyższe natomiast powoduje, że każdy przedsiębiorca funkcjonujący w branży e-commerce i świadczący usługi za pośrednictwem serwisu internetowego powinien posiadać regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Obowiązek ten bowiem wynika już z samej definicji przedsiębiorcy.

Regulamin serwisu, na podstawie którego świadczone będą usługi należy sporządzić i udostępnić usługobiorcom przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin taki stanowi wzorzec umowny, a jako taki podlega kontroli pod kątem zawierania klauzul niedozwolonych.

(Sprawdź co powinien zawierać regulamin serwisu)

Doświadczenie pokazuje, że osoby które nie są zobowiązane do opublikowania regulaminu serwisu powinny tę kwestię rozważyć, w szczególności biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług.  Wydaje się bowiem, że warto, aby w niektórych przypadkach również i takie osoby przygotowały regulamin swojego serwisu (portalu), w którym mogłyby określić zakres obowiązków własnych i użytkowników serwisu, jak również określić zakres swojej odpowiedzialności.

Post a Comment