O kancelarii

Jesteśmy kancelaria prawną dostarczającą usługi prane dla rynku e-commerce. Pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych, przygotujemy regulamin dla serwisu lub sklepu.

Dane kontaktowe
71 719 59 08 lub 504 798 106 biuro@regreg.pl ul. Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław
Sprawdź co u nas słychać

Zmiany regulaminu sklepu internetowego w 2016 roku

Zmiany regulaminu sklepu internetowego w 2016 roku

Jakie zmiany regulaminu sklepu internetowego czekają nas w 2016 roku?

W roku 2016 regulamin sklepu internetowego zmieni się nieznacznie. Planowane zmiany regulaminów sklepów internetowych możemy podzielić na dwie grupy. W pierwszej grupie jest zmiana, która dotyczy wszystkich sklepów internetowych prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Druga zmiana dotyczy natomiast sklepów, które prowadzą sprzedaż artykułów elektrycznych i elektronicznych.

Zmiana regulaminu sklepu internetowego dotycząca wszystkich sprzedawców

Pierwsza zmiana treści regulaminu sklepu internetowego to wynik wprowadzenia nowej, alternatywnej metody rozstrzygania sporów konsumenckich. Dzięki wchodzącemu w życie w dniu 09.01.2016 r.  rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsumenci będą mogli rozstrzygać swoje spory ze sprzedawcami za pośrednictwem internetowej platformy ODR. Platforma znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W związku z wprowadzeniem platformy ODR rozporządzenie nakłada na sprzedawców internetowych obowiązek poinformowania konsumentów o jej istnieniu oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR do rozstrzygnięcia ich sporów. Sprzedawcy powinni również wskazać adres internetowy platformy ODR. Przedmiotowe informacje nie muszą znajdować się w regulaminie sklepu internetowego, niemniej zamieszczenie ich w regulaminie sklepu internetowego spowoduje, że konsument będzie miał obowiązek zapoznać się z tymi informacjami przed zawarciem umowy.

Zmiany regulaminu w sklepie internetowym sprzedającym sprzęt elektryczny lub elektroniczny

Sprzedawców sprzętu elektronicznego lub elektrycznego czekają dodatkowe zmiany regulaminu sklepu internetowego. Te zmiany są natomiast efektem wejścia w życie w dniu 01.01.2016 r. ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  Ustawa ta nakłada na sprzedawców internetowych dodatkowy obowiązek informacyjny. Sprzedawcy są bowiem zobowiązani poinformować nabywców o sposobie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

(Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu regulaminu sklepu internetowego?)

Obowiązek ten powinien zostać zrealizowany poprzez publikację odpowiednich treści, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu. Podobnie jak w przypadku platformy ODR również i ten obowiązek informacyjny nie musi koniecznie zostać zrealizowany poprzez zmianę regulaminu sklepu internetowego. Informacje te mogą zostać opublikowane w innych działach sklepu internetowego. Jednakże zamieszczenie tych informacji w regulaminie sklepu internetowego może niejako „wymusić” na kupujących zapoznanie się z tymi informacjami.

Post a Comment